Riječnik Satelitskih Pojmova

U sljedećem tekstu će biti ukratko obrađeni najčešći pojmovi vezani za satelitsku televiziju. 
       
A
ACTUATOR
Aktuator. Pogon i povratni sistem za upravljanje motorizirane satelitske antene.

ANTENA
Bilo koji uređaj koji služi za skupljanje i slanje signala u prijemnik.

APEX
Najviša točka (npr. kod motorizirane antene najviša točka u satelitskom pojasu).

ARC
Satelitski pojas. Zamišljena linija koja polukružno spaja sve satelite u Clarkovom pojasu.


ASPECT RATIO
Očekivani omjer za TV. Standardna TV ima omjer slike 4:3,dok široko-ekranske televizije imaju taj omjer 16:9

ASTRA DIGITAL RADIO
Sistem za digitalno emitiranje audio programa putem kompresije signala. Emitira se na tonskim podnosiocima i potreban je poseban digitalni prijemnik.

AV (AUDIO-VIDEO)
Bilo koja oprema za video i audio

AZIMUTH
Kut između satelita i juga određenog kompasom. Označava se u stupnjevima i može biti istočno ili zapadno npr. Astra 19.2 E.


B
BANDWITH
Raspon frekvencija koje zauzima signal ili koje dozvoljava uređaj za primanje. Može biti 18, 27, 36 ili 72 MHz.

BASEBAND
Satelitski TV signal iz prijemnika prije obrade u pogodni signal za TV prijemnik.

BEAM
Prijenos signal putem satelita. Satelitska “zraka” odnosno snop signala emitiran s satelita na zemlju. Može biti wide beam - široki raspon, narrow beam-uski snop i spot beam - točno usmjereni signal na pojedino područje.

BEAMWITH
Očekivani kut satelitske antene.

BELLING-LEE priključak
Utikač i utičnica – popularno nazvani muški i ženski, a koriste se za priključak tv antene na prijemnik, tv i video, a nekada su se koristili i za priključak na satelitski ulaz na satelitskom prijemniku.

BER (BIT ERROR RATE)
Točnost digitalnog signala. Slično analognom S/N odnosu(Vidi S/N).

BIRD
Ptica, odnosno uobičajeno ime u slengu za satelite.

BIT RATE
Brzina digitalnog prijenosa. Obično se izražava u Mb/s-Megabajtima u sekundi: Što je veći to se prenosi više podataka i slika je kvalitetnija. Npr.: 5 Mb/s odgovara kvaliteti PAL signala, a 2,5 Mb/s odgovara kvaliteti VHSa.

BORESIGHT
Strana antene koja je okrenuta prema satelitu.
C
CAM
Conditional Access Module - sistem koji se koristi za dekodiranje kodiranih satelitskih programa
CASSEGRAIN
Jedna vrsta parabolične satelitske antene koja koristi konveksni hiperbolični sekundarni reflektor.

C-BAND
Područje frekvencija 0d 3.700 – 4.200 GHz, koji se koristi za prijenos satelitskog signala najviše u Sjedinjenim Američkim Državama.

CENTRE-FEED DISH
Satelitska antena koja ima fokus u centru.
CHROMINANCE
Dio signala za TV koji nosi podatke za boju.

CI
Common Interface - standard za priključenje dodatne opreme na satelitski prijemnik. Najviše se koristi za priključenje modula odnosno CAMa na satelitski prijemnik. Sistem koji se koristi za priključenje je PCMCIA koji se koristi kod kompjutera - poglavito prijenosnika.

CLARKE BELT
Vidi Geostationary orbit.

C/N (CARRIER-TO-NOISE RATIO)
Mjera za performanse antene. Označava odnos primljene snage prema snazi šuma .Izražava se u dB.

CO-AX
Koaksijalni konektori i kabeli koji se koriste za satelitske i antenske instalacije.

CO-LOCATED
Sateliti koji su smješteni na istu poziciju (Npr. Astra i Hot Bird sateliti). Obično je razmak između satelita 0.2°.

COMPOSITE VIDEO
TV signal koji sadrži informacije o boji, osvjetljenju slike te sinhro podatke. Koristi se u Scart konektorima.

COMPRESSED DIGITAL TV
TV signal koji je prerađen u digitalni te komprimiran odnosno stiješnjen zbog toga što se iz signala uklanjaju podatci koji se ponavljaju. Omogućava da se veći broj programa smjesti na jedan transponder-kanal.

CONAX
Sistem kodiranja koji se koristi kod skandinavskih digitalnih programa. Razvijen od strane Telenora.

COROTOR
Korotor. Naprava koja objedinjuje feedhorn, depolarizator i polarizator u jednom uređaju. Obično se koriste uz LNBe za primanje programa koji emitiraju u C pojasu.

CRYPTOWORKS
Sistem kodiranja koji se koristi kod digitalnih programa.


D
DBS BAND
Dio Ku-banda od 11.700 – 12.500 GHz koji je bio predviđen za direktno emitiranje satelitskih programa.

DECLINATION
Deklinacija. To je mali kut između polarmounta i antene tako da antena hvata sve satelite u satelitskom pojasu.

DECODER
Uređaj koji omogućava gledanje kodiranih-zaštićenih programa.

DE-EMPHASIS
Filtar u prijemniku koji zajedno sa suprotnim (pre-emphasis koji je prisutan pri slanju signala) smanjuje šum u zvuku.

DEMODULATOR
Dio u satelitskom prijemniku koji ima zadaću da izdvaja i video i audio informacije iz dolazećeg signala.

DEPOLARISER
Uređaj koji omogućuje pretvaranje kružne u linearnu polarizaciju.

DIGITAL SATELLITE RADIO
Sistem za digitalno emitiranje radio programa putem satelita koji koristi 16 nekomprimiranih stereo stanica na jednom transponderu.

DIGITAL TV
Vidi Compressed TV.

DiSEqC
Digital Satellite Equipement Control - digitalno upravljanje satelitskom opremom - sistem koji je razvio Eutelsat baš za gledanje dvije pozicije Astra i HotBird s jednom antenom koristeći univerzalne LNBove. Inače sistem se koristi za kontrolu periferije kao što su LNBi, rotori i prekidači koristeći digitalizirani 22kHz signal iz satelitskog prijemnika.

DISH
Parabolična antena koja skuplja signale sa satelita.

D-MAC/ D2-MAC
Dvije podvrste MAC sistema

DOWNLINK
Put signala sa satelita do prijemne antene.

DTH (DIRECT TO HOME)
Satelitska televizija namijenjena prijemu u kuci.

DUAL-FEED
Postavljanje dva LNBa na satelitsku antenu i omogućeno gledanje dva satelita s jednom fiksiranom antenom.

DVB (DIGITAL VIDEO BROADCAST)
Europski TV standard za digitalno emitiranje programa. Koristi se svugdje u svijetu osim u SADu.


E
ECM (ELECTRONIC COUNTER MEASURES)
Elektronske protumjere. Signali koji se šalju putem satelita sa zadaćom da iskljuce iz uporabe piratske kartice.

EIRP (EFFECTIVE ISOTROPIC RADIATED POWER)
Mjera za jakost satelitskog signala koji dolazi sa satelita na zemlju.

El-Az (ELEVATION-AZIMUTH) MOUNT
Jednostavna fiksirana satelitska antena koja dopušta namještanje u horizontalnom i okomitom smjeru.

ELEVATION
Elevacija. Okomiti kut izmedu puta prijema signala i vodoravnice.

ENCRYPTION
Šifriranje. Kodiranje signala tako da se ne može primati bez posebnog dekodera. Naziva se još i scrambling.

ENHANCED
Konverter (9.750 GHz oscilator) ili prijemnik koji može primati signale s frekvencijskom pojasa 10.700-10.950 GHz.

EPG
Electronic Program Guide - elektronski programski vodič - grafički prikaz pregleda programa koji se ispisuje na ekranu kod digitalni satelitskih programa. EPG se šalje od strane samog programa a prijemnik ga samo prikazuje na ekranu. Ako se ne šalje onda prijemnik javlja poruku - No Information ili no EPG.

EUROCRYPT
Sistem zaštite programa koji se koristi kod programa emitiranih u D-Mac ili D2-Mac sistemu. Sada na zalasku!

EVENT TIMER
Tajmer koji se nalazi u prijemniku koji omogućava paljenje i gašenje prijemnika za snimanje kada niste kod kuće.

EXTENDED IF
Frekvencijski opseg prijemnika koji omogućuje primanje svih frekvencija koje prima Univerzalni konverter. Obično od 950-2050 MHz ili od 700 do 2150 MHz.


F
F-CONNECTOR
Utičnica koja se koristi za povezivanje konvertera s prijemnikom. Utičnica ima navoje.

FEC (FORWARD ERROR CORRECTION)
Signali koji se dodaju glavnom signalu kod digitalnog prijenosa sa svrhom da ispravljaju određene pogreške koje se javljaju kod emitiranja.

FEEDHORN
Hvatač signala. Skuplja signale sa satelita u fokus antene i šalje ih konverteru-LNBu

FLAT-PLATE ANTENNA
Plosnata, obično četvrtasta satelitska antena koja skuplja signale s satelita na više mjesta na svojoj površini te ih zajedno usmjerava na LNB.

FLYING FEED LNB
Satelitska antena koja ima LNB postavljen na motor koji pokreće LNB lijevo i desno od glavnog fokusa antene i omogućuje hvatanje signala s više satelita.

FOCAL POINT
Područje ispred antene gdje se skupljaju signali-fokus antene.

FOOTPRINT
Područje na zemlji gdje se mogu primati signali sa satelita. Također obuhvaća jakost signala primanog na nekom području.

FREE TO AIR
Emitiranje satelitskih programa bez ikakve zaštite odnosno nekodirano.

FSS (FIXED SATELLITE SERVICES) BAND
Dio frekvencija od 10.700 – 11.700 GHz koji je bio namijenjen za poslovnu uporabu, ali se danas koristi većinom za analogne satelitske programe.


G
GEOSTATIONARY ORBIT
Putanja koju koriste TV sateliti na visini od oko 36 000 km. Na toj visini sateliti se gibaju usporedo s Zemljom i takav satelit je sa Zemlje uvijek “vidljiv” u istoj točci.

GEOSYNCHRONOUS ORBIT
Vidi Geosstationary orbit.

GHz
Gigahertz. Jedan bilijun titraja u sekundi ili 1 000 MHz.

GREGORIAN DISH
Podvrsta satelitske antene koja koristi sekundarni konkavni hiperbolični reflektor koji usmjerava signale prema konverteru, a smješten je nasuprot glavnog reflektora.


H
HALF-TRANSPONDER MODE
Metoda emitiranja dva programa na jednom transponderu dijeljenjem bandwitha. Smanjuje EIRP za oko 4 dB, odnosno ovom metodom se programi primaju sa manjenom jakosti. Potrebna je onda veća antena.

HORIZON TO HORIZON
Uređaj za pokretanje satelitske antene koji u sebi sadrži motor i omogućava prijem svih satelita u pojasu od 180° te njihovo točno praćenje.

HORN
Satelitska antena koja koristi poveci feedhorn, a bez reflektora.

HDTV (HIGH DEFINITION TELEVISION)
Budući TV sistem koji ima povećani broj linija koje tvore vidljivu sliku, te omogućava vidljivo bolju i oštriju sliku. Npr. PAL sistem ima 625 linija, a HDTV 1250 linija.


I
IF (INTERMEDIATE FREQUENCY)
Signal u kabelu između LNBa i prijemnika. Također to je i primajuća frekvencija prijemnika. Standardna je 950-1750 MHz.

IF SHIFTER
Uređaj koji se umeće u kabel LNBa i omogućava primanje frekvencija koje nisu namijenjene za dotični LNB.

INCLINED ORBIT
Kretanje satelita iznad i ispod satelitskog pojasa (ARCa).u takvu orbitu se stavljaju sateliti na kraju svog vijeka trajanja, a da bi ih mogli primati treba imati polarmount za horizontalno i vertikalno pomicanje satelitske antene.

INCLINOMETER
Naprava koja omogućava mjerenje vertikalnog kuta.

INTERFERENCE
Izobličenja u slici i tonu uzrokovano prisutnošću nežljnog signala.


IRD (INTERGRATED RECIVER DECODER)
Satelitski prijemnik i dekoder u jednom.

IRDETO
Sistem kodiranja kod digitalnih programa i koji se koristi kod njemačkih, talijanskih, grčkih te arapskih programa.

J
J17
Audio de-emphases sistem koji se koristi na nekim programima. Sistem za pročišćavanje zvuka.

JACK
Vidi aktuator.


K
kHz
Kilohertz. Tisuću titraja u sekundi.

Ku-BAND
Frekvencijski raspon signala od 10.700-18.000 Ghz koji se koristi za satelitske prijenose.


L
LATITUDE
Razdaljina južno ili sjeverno od ekvatora. Zemljopisna širina. Izražava se u stupnjevima°.

LOCAL OSCILATOR
Lokalni oscilator. Uredaj u LNBu koji prima signale sa satelita i pretvara ih u frekvencije koje može primiti prijemnik. Najčešce korišteni su 10.000 GHz za FSS područje, 9.750 GHz za enhanced FSS, 10.750 GHz za DBS područje , 11.475 GHz za Telecom satelite, 10.600 GHz za gornji bend univerzalnog LNBa te 5.150GHz za C-band.

LONGITUDE
Razdaljina istočno ili zapadno od nultog meridijana. Zemljopisna dužina.

LOOPTHROUGH
Par ulaznih i izlaznih veza na prijemniku koji omogućavaju dodavanje drugih uređaja u TV signal.

LNB (LOW NOISE BLOCK)
LNB, konverter. Uređaj koji pojačava dolazne signale i prevodi ih u električne signale niže frekvencije koje može prepoznati satelitski prijemnik.

LUMINANCE
Dio TV signala koji nosi podatke o osvjetljenju slike.


M
MAC (MULTIPLEXED ANALOGUE COMPONENTS)
Odvojeno prenošenje analognih komponenata. Sistem za prijenos signala specijalno razvijen za satelitsku TV. Sada zamijenjen sa digitalnim standardom MPEG 2!

MAGNETIC POLARISER
Magnetski polarizator. Birač polarizacije kontroliran strujom iz prijemnika.

MARCONI TYPE LNB
Kombinirani LNB i polarizator u jednom, a polarizacija se bira mijenjanjem voltaže 13V i 18V koja ide do LNBa. Većina današnjih LNBa je ovakvog tipa.


MCPC (MULTI CHANNEL PER CARRIER)
Više programa po nositelju signala. Većina digitalnih programa se prenosi tako da se po jednom transponderu, zahvaljujući kompresiji signala, šalje više programa koji imaju istu frekvenciju emitiranja ali se razlikuju po video i audio PIDu.

MECHANICAL POLARISER
Servo polarizator koji je kontroliran električnim impulsima iz prijemnika.

MEDIAGURAD
Sistem kodiranja digitalnih programa koji se koristi kod programa grupacije Canal Plus te još ponekih.

MHz
Megahertz. Jedan milijun titraja u sekundi. Jednako 1000 KHz.

MICROWAVE
Elektromagnetski valovi frekvencija između 1 i 30 GHz.

MODULATOR
Uređaj koji forsira TV sliku i zvuk na radio nosac za zemaljsko emitiranje ili loopthrough

MOUNT
Nosac antene. Naprava koja služi za postavljanje i učvršćivanje antene.

MPEG (MOVING PICTURES EXPERT GROUP)
Ekspertna grupa za pokretne slike. Internacionalna udruga za postizanje standarda u digitalnoj TV. MPEG 1- kvaliteta slika kao i VHS te CD video, MPEG 2 kvaliteta pogodna za digitalno emitiranje TV programa.

MULTI FEED
Nepokretna (fiksirana) satelitska antena koja ima dva ili više LNBa i omogućuje praćenje programa sa dva ili više satelita.


N
NAGRAVISION
Sistem kodiranja koji se koristi kod analognih i digitalnih programa.

NOISE
Šum. Neželjeni signal u korisnom signalu.

NOISE FIGURE
Šumni broj. To je šum koji LNB dodaje signalu. Označava kvalitetu LNBa i izražava se u dB, npr.0.7 dB. Što je broj niži to je kvaliteta primljenog signala bolja. Današnji LNBi vec imaju šumni broj 0.4 dB.

NTSC (NATIONAL TELEVISION STANDARDS COMMITTIEE)
Sistem televizijskog prijenosa koji se upotrebljava najviše u Americi i Japanu. Na PAL prijemniku slike ili uopće nema ili se vidi crno-bijela slika sa mnogo smetnji. U šali se ovaj sistem naziva: Never The Same Color odnosno Nikada ista boja.

NVOD (NEAR VIDEO ON DEMAND)
Video na zahtjev. Emitiranje programa, najčešće filmova, s vremenskim zakašnjenjem od najčešće 15 minuta do pola sata, ako da se uvijek može pogledati kompletan program odnosno film, sa kratkim čekanjem.


O
OFFSET
Tip satelitske antene koja ima fokus pomaknut ispod centra antene.

OMT (ORTHOGONAL MODE TRANSDUCER)
Uređaj koji omogućuje da dva LNBa primaju horizontalno i vertikalno polarizirane signale istodobno.

ORBIT
Putanja satelita oko Zemlje.


P
PAL (PHASE ALTERNATE LINE)
TV sistem koji se koristi za zemaljsko iI satelitsko emitiranje u većem djelu Europe i svijeta.

PANDA 1
Sistem za smanjenje šuma u analognom zvuku, koji je razvijen od strane Wegener Corp, a koristi se za audio signale.

PARENTAL LOCK
Zaključavanje programa ili izbornika da bi se spriječilo nekontrolirano gledanje ili čačkanje po prijemniku. Koristi se šifra od 4 broja.

PHONO
Konektori koji se koriste najčešće za audio, video i baseband.

PIN
Personal Indentification Number - osobni identifikacijski broj - broj koji služi, kod korisnika originalnih satelitskih kartica, za pristup informacijama na kartici, informacijama o pretplati, naručivanju posebnih pay per view programa i ponekad za pristup nekim izbornicima na samom satelitskom prijemniku.

POLARISER
Naprava koja se postavlja ispred LNBa i služi za razdvajanje vertikalne i horizontalne polarizacije.

POLAR MOUNT
Uređaj koji služi za pokretanje satelitske antene i dozvoljava kretanje koje omogućava praćenje satelita u satelitskom pojasu.

POSITIONER
Pozicioner. Naprava koja kontrolira motor povezan sa satelitskom antenom i omogućuje biranje pozicije na kojoj će se zaustaviti motor s antenom. Može biti samostalna jedinica ili biti uključen u prijemnik.

POWERVU
Sistem kodiranja digitalnih programa.

PPV (PAY PER VIEW)
Sistem za gledanje plaćenih TV programa. Omogućuje gledanje samo onoga za na što se plaćanje odnosilo. Najčešće su to premijerni filmovi ili važni sportski događaji.

PRIMARY FOCUS
Primarni fokus. Podvrsta satelitske antene koja ima fokus i feedhorn ispred središta antene.

PRO LOGIC (DOLBY)
Sistem za snimanje I reprodukciju zvuka koji je razvijen od stane Dolby Laboratories Corp. i služi za reprodukciju ugođaja kina kod kuće.


R
RECEIVER
Prijemnik. Uredaj koji prima signale koje šalje LNB i prevodi ih u signale koje onda se mogu vidjeti na TV u obliku slike i zvuka.

REFLECTOR
Oblik antene-reflektor koji skuplja signale.


S
SECA
Societe Europeenne de Controle d`Access - SECA. Sistem kodiranja digitalnih programa koji se koristi kod Canal Plus paketa.

SECAM (SEQUENCE A MEMOIRE)
TV sistem koji se koristi u nekim zemljama npr. Francuska. Na PAL televizoru slika ovog sistema se reproducira crno-bijelo.

SKEW
Fino ugađanje polariteta koje uzima u obzir različiti upadni kut signala sa različitih satelita.

SCART
Scart priključak. Evropska norma za priključke koja koristi 21 nožicu (pin). Svaka nožica prenosi odvojeno različite signale.

SECONDARY FOCUS
Drugi fokus koji stvara signal sa susjednog satelita. Koristi se kod dual i multifeed antena.

SLOT
Položaj satelita u klarkovom pojasu koji se izražava u stupnjevima istočno ili zapadno od Juga (O°)

SMART CARD
“Pametna” kartica. Plastična kartica veličine kreditne kartice koja sadrži elekronički ključ za otvaranje kodiranih programa. Koristi se uz odgovarajući dekoder.

SMATV (SATELLITE MASTER ANTENNA TELEVISION)
Satelitski sistem za zgrade ili naselja koji koristi samo jednu fiksiranu antenu a programi se zatim distribuiraju putem postojećeg antenskog kabela po zgradi.

S/N (SIGNAL TO NOISE ) RATIO
Odnos snage signala prema snazi šuma. Izražava se u dB

SNG (SATELLITE NEWS GATHERING)
Prikupljanje vijesti putem satelita. Slanje materijala putem pokretnih stanica za uplink.

SOFT SCRAMBLING
Meko kodiranje. metoda kodiranja kod koje za dekodiranje nije potrebna pretplatnička kartica –smart card, već samo dekoder.

SOUND IN SYNC
Vrsta emitiranja programa gdje se informacije o zvuku smještaju u sinhro impulse TV slike. Takva slika je nestabilna i nema zvuka bez odgovarajućeg dekodera.

SCPC (SINGLE CHANNEL PER CARRIER)
Jedan program po nosaču signala. Kod nekih digitalnih programa se informacije šalju putem vlastitih frekvencija na transponderu i potpuno su nezavisni od ostalih signala.

SPARKLIES
Šum u slici koji se očituje u obliku malih crnih i bijelih iskrica u slici, a nastaje u slučaju slabog signala sa satelita ili zbog korištenja satelitske antene manjeg promjera od preporučenog. Prisutno je samo kod analognih programa.

STATISTICAL MULTIPEXING
Tehnika kompresije koja omogućuje da se na jedna transponder stavi veći broj programa, kompresijom koja ovisi o sadržaju pojedinih programa.

SUBCARRIER
Pomoćni signal koji je združen sa TV signalom, a prenosi zvuk odnosno radio stanice.

S-VIDEO
Super video (VHS).Video format koji koristi odvojeno emitiranje podataka o boji i osvjetljenju slike.

SYNC
Signal koji sinkronizira (uspoređuje) sliku na TV s onom koja je emitirana. Ako se ne poklapaju slika je iskrivljen, nepravilna.

SYSTER
Sistem kodiranja koji se koristi kod nekih analognih programa.


T
TELECOM BAND
Dio frekvencijskog područja Ku banda od 12.500 – 12.750 GHz. Prvotno korišteno od strane francuskih satelita Telecom. Naziva se i BSS (broadcast satellite services).

TRESHOLD
Minimum C/N koji je potreban za sliku bez iskrica. Označava prag osjetljivosti satelitskog prijemnika izraženog u dB. Što je broj niži veća je i osjetljivost.

TRESHOLD EXTENSION
Metoda koja se koristi da se smanji već postojeći treshold prijemnika da se poveća osjetljivost. Tzv. Low Treshold-niski prag osjetljivosti.

TRANSCODER
Uređaj koji služi za prevođenje jednog tv standarda u drugu. Npr. NTSC u PAL ili SECAM u PAL.

TRANSPONDER (TRANSMITTER- RESPONDER)
Uređaj u samom satelitu koji služi za prihvaćanje signala emitiranog sa Zemlje te reemitiranje tog signala ponovo na Zemlju.

TRIPLE BAND LNB
LNB koji može primati signale emitirane u FSS, DBS i Telecom bandu u dva područja koja se odabiru promjenom napona koji šalje satelitski prijemnik (13 ili 18 V).

22KHz SWITCH
Prekidač koji koristi tonski signal od 22KHz i služi za prebacivanje gornjeg i donjeg pojasa kod univerzalnog prijemnika te kod upravljanja raznom dodatnom opremom npr. DiSEqC prekidačima.


U
UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY)
Signal koji koristi frekvencije 300-890 MHz i služi u emitiranju zemaljskog programa.

UNIVERSAL LNB
Univerzalni LNB koji koristi dva lokalna oscilatora i ima dva frekvencijska područja. Donji pojas od 10.700-11.700 GHz, lo.9.750 GHZ, te gornji pojas od 11.800 - 12.750 GHZ i L.o. 10.600 GHz. Prebacivanje između dva pojasa vrši se pomoću 22 KHz signala.

UPLINK
Put signala od stanice na Zemlji do satelita.


V
VIACCESS
Sistem kodiranja za digitalne programe.

VIDEOCRYPT
Sistem kodiranja korišten u analogiji od strane BSkyB.

VIDEOGUARD
Sistem kodiranja za digitalne programe.

VOD (video on demand)
Program se emitira po narudžbi.

VOLTAGE SWITCHED LNB
Kombinovani LNB i polarizator koji se danas najčešće koristi na Astra sastavima i gdje se za biranje polarizacije koristi napon od 13 i 18 V, a njega šalje prijemnik.

W
WAVEGUIDE
Tačno izrađen kanal za mikrotalasne signale.

WEGENER
Sistem šuma. Vidi Panda 1.

WIDESCREEN
TV prijemnici i programi kod kojih je konvencionalni odnos stranica ekrana od 4:3 zamijenjen sa kino formatom 16:9, ali može biti i 14:9 i 21:9.

WIDEBAND
Vrlo veliki raspon za primanje frekvencija satelitskog prijemnika obično od 700-2150 MHz.

Translate